Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Hải Yến
Email: thcs.yt.ngyen@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 386       Đã duyệt: 230       Tổng điểm: 804

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê