Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thị Lan
Email: thcs.ndc.ptlan@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 96       Đã duyệt: 29       Tổng điểm: 138

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê