GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH


Giới thiệu Trường

I. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 

Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh là đơn vị trực thuộc  Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều.Trường đóng trên địa bàn khu Công Nông thị trấn Mạo khê một thị trấn đông dân, kinh tể phát triển đời sống nhân dân ổn định, Đảng ủy và chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm sự nghiệp giáo dục, con em cán bộ công nhân viên của các doanh nghiệp  chiếm đa số, cha mẹ học sinh quan tâm học hành của con em, công tác xã hội hóa giáo dục có nhiều thuận lợi.  Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh là trường Hạng I,  trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010, trường có quy mô 20 lớp với 751 học sinh, có 48 cán bộ giáo viên và nhân viên. Lãnh đạo nhà trường là chi bộ Đảng có 20 đảng viên, Ban giám hiệu nhà trường gồm 1 hiệu trưởng 2 hiệu phóTrường có đội ngũ thầy cô giáo nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy trình độ đại học chiếm 21.7% cao đẳng 78.3%  số thầy cô giáo được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh hằng năm là  6 GV, Giáo viên dạy giỏi cấp huyện hằng năm là l8GV Chất lượng giáo dục bình quân hằng năm: tỷ lệ học sinh chuyển lớp thẳng bình quân là 97.9% trong đó: Học sinh giỏi: 13.4%Học sinh Khá: 45.2%Học sinhT.Bình: 38.4%Học sinh yếu:2.9%Học sinh giỏi cấp tỉnh: 5 Học sinh giỏi cấp huyện:40Các hoạt động văn nghệ thể thao đều đạt giải cao trong các kỳ thi cấp huyện cấp tỉnh Những thành tích nhà trường đã đạt được :Bằng công nhận Trường THCS Đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010Bằng khen UBND Tỉnh Quảng NinhBằng khen Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí MinhBằng khen của BCH Tỉnh đoàn TNCS Hồ chí Minh Tỉnh Quảng NinhGiấy khen của Sở giáo dục và Đào tạo về Thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa THCSGiấy khen của Sở giáo dục và Đào tạo về Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học Giấy khen của Công Đoàn Giáo dục Tỉnh Quảng Ninh Giấy khen của UBND Huyện Đông Triều

                                                      CTV Hồng Hà

 

Ảnh toàn cảnh nhà trường

 

II. SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ NHÀ TRƯỜNG

1. Tầm nhìn:

Là một trong những trường hàng đầu của huyện nơi giáo viên và học sinh có cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển.

2. Sứ mệnh :

Tạo dựng được môi trường học tập kỷ cương, nề nếp có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng, tư duy, sáng tạo.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường :

            - Tình đoàn kết                                    - Tính trung thực

            - Sự hợp tác                                          - Khát vọng vươn lên

 

 

III.SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

  Nguyễn Hồng Quảng

             
                           
                           
   

PHÓ HT

Trần Thị Ánh Tuyết

       

PHÓ HT

Trương Thị Minh Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ Toán - Lý - Tin

 

Tổ Văn - Sử -N.N

 

Tổ Sinh - Hoá -Địa

 

Tổ Văn phòng

 

 

 

(Nhấn chuột vào để xem thông tin chi tiết)

IV- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

      1- Hiệu trưởng :                     Đồng chí : Nguyễn Hồng Quảng 

 -

Tổ chức bộ máy nhà trường.       

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.         

 - Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.         

 - Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh.       

 - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.    

 - Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.         

 - Phụ trách chỉ đạo các hoạt động của tổ chủ nhiệm. - Trực tiếp theo dõi chỉ đạo hoaatj động của tổ Văn - Sử - GDCD

2- Phó hiệu trưởng:                Đồng chí : Trần Thị Ánh Tuyết    

- Phụ trách chỉ đạo công tác chuyên môn
- Theo dõi các khoản thu, chi ngoài ngân sách

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo hoạt động của tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục - Ngoại ngữ

3- Phó hiệu trưởng:              Đồng chí : Trương Thị Minh Nguyệt

- Chỉ đạo giáo dục đạo đức, hoạt động NGLL, công tác lao động, GDHN và dạy nghề

- Phụ trách CNTT.

- Chỉ đạo công tác y tế, thư viện      

- Phụ trách theo dõi CSVC, thiết bị nhà trường. 

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo hoạt động của tổ Toán - Lý - Tin,  tổ Văn phòng